75% av inntektene går direkte til familier og barn under fattigdomsgrensen.

Vår primærinntekt kommer fra å selge dugnadsløsninger til andre lag og foreninger som driver dugnadsarbeid for å samle inn penger til sine formål.

I 2017 vil 75% av inntektene gå direkte til vårt formål og 25% vil gå til å dekke kostnader til innsamling og administrasjon.

30 kr pr. sekk går til direkte til formålet

Etter en sekk med tørkeruller har blitt solgt, går 30kr av overskuddet til familier under fattigdomsgrensen i Norge.