"Det er vanskelig å få venner med samme interesse som deg. Fordi du har ikke råd til å ha en hobby, eller være med på aktiviteter."

Sitat fra anonymt barn, hentet fra rapporten "Barn i Norge 2013: Barnefattigdom og utenforskap"

Vi lever i «verdens rikeste land».

Allikevel er to elever i en vanlig skoleklasse klassifisert som fattige.

Det er 74 000 barn som ikke blir sett.

Det er ikke alltid lett å legge merke til disse barna, for på utsiden ser de ut som resten. Men det å kjøpe en bursdaggave, eller delta på fotball, kan være en alt for stor belastning for familiens økonomi.

Å være den eneste i klassen som ikke får delta på ferie og aktiviteter, leder ofte til utestengelse, og følelsen av å kjenne seg mindre verdt enn andre.

Dessverre, øker forskjellene i Norge – og flere barn faller i kategorien fattige.

Les mer i Voksne for Barns rapport: «Barn i Norge 2013: Barnefattigdom og utenforskap» 

Hjelp oss snu en trend

Fattigdom er ikke bare et u-landsfenomen. Det er et voksende problem blant alle, også her i Norge. Selv om vi snakker om to forskjellige verdener så må vi ta vår egen fattigdom på alvor også. Det vi vet er at fattigdommen i Norge kan vi gjøre noe med.

Gjennom glede kan vi endre mennesker

Drømiveis formål er å gi et tilbud til vanskeligstilte familier i Norge. Familier som av diverse grunner er kommet inn i en økonomi der det ikke er rom for å etterleve dagens normer. Vi skal bidra til at de sosiale forskjellene blir mindre. Vi tilbyr familier kurs, aktiviteter, veiledning, ferieturer og oppfølging.

Dette arbeidet gjør vi gjennom:
– Evalueringsmøte med familiene.
– Kurs der de voksne deltar.
– Ferieturer der barn og voksne sammen kan skape minner.
– Hjelpe barn inn i fritidsaktiviteter.
– Oppfølging med kurs og fremdriftsplan.
– Fokus på helse og livsstil.

Slik hjelper vi

Gjennom våre tilbud har vi som mål å bidra til å minke sosiale forskjeller for vanskeligstilte familier i Norge.

Veiledning

Vi hjelper til med små og store ting som gjøre hverdagen til familier enklere.

Støtte til fritidsaktiviteter

Med støtte fra våre sponsorer gir vi barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter som fotball og dans.

Ferieturer

Vi samarbeider med Kristiansand Dyrepark for å gi familier i Norge gode ferieminner.

Kurs

Vi holder kurs i temaer som livsstil, økonomi og selvutvikling, som kan gjøre hverdagen til familiene enklere.

Trenger du en ekstra støtte i hverdagen?

Kunne du tenkt deg å oppleve mer sammen med dine kjære, men kanskje økonomien ikke gir romfor det? Da skal du ikke nøle med å ta kontakt med oss i Drømivei.

Målet med Drømivei er at barn skal vokse opp og vite at alle drømmer er verdifulle, samt at du som voksen skal se at du er en ressurs og at livet fortsatt har masse å by på.

Dette arbeidet gjøres systematisk gjennom kurs, med fokus på små endringer for å få en mer ønsket livssituasjon, for deg og din familie.

Lag og foreninger kan søke Drømivei om midler på vegne av sine medlemmer med økonomiske utfordringer, for å dekke utgifter til kontingenter og utstyr.

Mer nysgjerrig?

I samarbeid med